UtilCasa de pensii Bucuresti - Contact & Informatii Cnpp

Casa de pensii Bucuresti – Contact & Informatii Cnpp

Casa de pensii a municipiului București se afla în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) din data de 01.02.2001.

Casa de Pensii Bucuresti asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale precum şi realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Contact casa de pensii Bucuresti

Analizam modalitatile de a intra in contact cu casa de pensii Bucuresti dar si numerele de telefon unde poti suna daca doresti informatii cu privire la solutionarea dosarelor de pensie.

- Advertisement -

Adresa casa de pensii Bucuresti: Calea Vitan nr. 6, Sector 3, Cod postal: 031296, Bucuresti
Email: petitii.cpmb@cnpp.ro

Telefon Casa de pensii Bucuresti

Call center centrala Cnpp:

 • Tel: 021.326.05.56 sau  031.80.536.43 reespectiv  031.80.536.44

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ADEVERINŢELOR DE STAGIU DE COTIZARE

Pentru persoanele fizice sunt necesare urmatoarele acte:

 • CERERE
 • ACT DE IDENTITATE
 • PROCURĂ NOTARIALĂ ŞI ACTUL DE IDENTITATE AL MANDATARULUI (DACĂ SE SOLICITĂ ADEVERINŢĂ ÎN NUMELE ALTEI PERSOANE)

CASA LOCALA DE PENSII  SECTOR 3

CASA LOCALA DE PENSII SECTOR 1

CASA LOCALA DE PENSII SECTOR 5

Vârsta standard de pensionare  creşte:

 • pentru bărbaţi – de la 64 de ani la 65 de ani, în intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015;
 • pentru femei – de la 59 de ani la 63 de ani, în intervalul ianuarie  2011 – ianuarie 2030.

Stagiul complet de cotizare în cazul femeilor creşte de la 28 de ani la 35 de ani, în intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2030.

Stagiul complet de cotizare în cazul bărbaților creşte de la 33 de ani la 35 de ani, în intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015.

Pensie anticipata

Persoanele care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 8 ani pot solicita pensie anticipată cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare.

Acte necesare pentru înscrierea la pensia anticipată:

 • cererea tip;
 • carnetul de muncă (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
 • procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
 • dovada încetării calităţii de asigurat, pentru persoanele care, la data solicitării pensiei anticipate /anticipate parţiale, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

website oficial: cpmb.ro

 

- Advertisement -

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.